Визначена причина поділу на чоловічу та жіночу стать

Джеймс Юмен (James Umen), автор проведеного дослідження з Солковського інституту біологічних досліджень, стверджує, що до цих пір ще ні в кого не було достатньо обґрунтованої ідеї про те, як саме відбувається еволюція особин чоловічої та жіночої статі будь-якого виду і які генетичні видозміни необхідні для неї. Також він додав, що до цього часу хромосоми, що визначали стать рослин та тварин, вважалися областями ДНК, котрі в процесі еволюції втрачали гени, неповrsquo;язані з статевим розмноженням.

ослідження Джеймса Юмена показало, що насправді області ДНК, повrsquo;язані з статевою репродукцією, можуть генерувати новий генетичний матеріал набагато швидше, ніж решта складових генома. Юмен та його колеги в своїй роботі використовували два види водоростей: багатоклітинну Volvox carteri та її родичку одноклітинну Chlamydomonas reinhardtiі. В ході дослідження вчені досконало вивчили роботу ділянки ДНК, котра своїми функціями схожа на чоловічі Y і жіночі Х хромосоми. Ця ділянка ДНК була досліджена в обох водоростях, котрі генетично схожі між собою, і виявилось, що у водоростей вольвокс вона в пrsquo;ять разів більша, ніж у хламідомонад. Також виявилось, що в ній містяться декілька нових генів, активність яких піддається програмі репродукції. Ці гени, лише частково нові, тому що більша їх частина, насправді, зустрічається і у хламідомонад і розміщена в геномі недалеко від вищевказаної ділянки ДНК, хоча участі в репродукції не бере. Таким чином, вольвокс включила ці гени, не повrsquo;язані з статевими функціями, в ділянку ДНК і почала використовувати їх для репродуктивного циклу.

Зараз команда дослідників займається активним вивченням цих нових функцій, котрі отримали гени, які знов увійшли в ділянку ДНК, основною задачею якої є репродуктивна функція.

Попри всі дослідження, все ж таки не всі загадки розгадані. До цих пір є питання, яке залишається відкритим: чому у одноклітинних організмів статеві клітини відрізняються за розміром (яйцеклітина — велика, сперматозоїд — маленький), а у одноклітинних — різниця між ними майже непомітна, але ж вони також розмножуються статевим шляхом і являються однією з ранніх еволюційних форм? Як здійснився цей перехід? Нажаль, велика еволюційна відстань між одноклітинними та багатоклітинними до цих пір не дає можливості вченим на їх прикладі вислідити еволюцію статей і відповісти на ці питання. Але, як кажуть, час проходить, все змінюється, технічний прогрес робить своє діло і скоро вчені обовrsquo;язково поділяться з нами новою інформацією.