7 червня на абітурієнтів чекає тестування з іноземної мови

Метою зовнішнього оцінювання з іноземної мови є — визначити рівень навчальних досягнень учасників ЗНО, що є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів, як вони оволоділи основними видами мовленнєвої діяльності згідно з вимогами чинних навчальних програм.

Існує три рівні сформованості мовленнєвої діяльності в учасників: високий, середній і достатній. Вони відповідають критеріям оцінювання учнівських навчальних досягнень з іноземних мов та вимогам діючих навчальних програм.

При читанні перевіряється рівень того, як учень розуміє матеріал, котрий він читає, як уміє узагальнювати зміст прочитаного тексту, визначати ключові слова та значення незнайомих йому слів за контекстом прочитаного. Усі тексти, що будуть використовуватись, побудовані на матеріалах, які відображають життєві ситуації та реалії життя у країнах, з мови якої проводиться тестування. Різницю між рівнями забезпечують два основні підходи: підбір автентичних тестів, які стосуються відповідних сфер (основними знаками текстів є відображення моментів з справжнього життя, щоб визначити наскільки учасник тестування обізнаний з життєвими ситуаціями), підбір завдань за складністю, відповідно до критеріїв: тип тексту, лінгвістична складність, обсяг тексту.

При письмі оцінюється рівень того, як сформувались навички та вміння писемного мовлення для вирішення практичних цілей: учасник повинен вміти в письмовій формі передати певну інформацію, вміти правильно написати вітальну листівку, особистого листа, повідомлення, оголошення, нотатки і т.п., враховуючи соціокультурні відмінності.