Програма ЗНО з іноземної мови

У середньому рівні при читанні будуть розглядатися такі теми: статті з періодичних видань, листи (ділові, особисті тощо); реклама, оголошення, розклади (розклад руху поїздів, уроків тощо); кулінарні рецепти, меню; особисті нотатки, повідомлення; особа, її характеристика; житло, будинок, навколишнє середовище; відпочинок та розваги, повсякденне життя, сфера послуг; подорожі, поїздки; мова та література; місцевість; програми (теле-, радіо-). Учасник повинен вміти читати короткі тексти, котрі побудовані на засвоєному матеріалі, розуміти зміст прочитаного тексту, знаходити та визначати основну інформацію у різнопланових текстах (значення незнайомих слів визначається на основі малюнка, здогадки, схожості з рідною мовою). При читанні учасник повинен виокремити основну інформацію із документів, які використовуються в повсякденному спілкуванні (меню, проспекти, оголошення, короткі повідомлення для друзів і т.д.); розрізняти враження від фактографічної інформації.

Для письма використовуватимуться такі теми: автобіографія, опис людини, ситуації, предмета, події, довідкова інформація, заповнення анкет, формулярів. При письмі учні повинні вміти написати особистий лист, з використання мовленнєвого етикету, розповідаючи про певні факти зі свого життя, висловлюючи власні почуття, міркування, описуючи плани на майбутнє; передати особисте повідомлення — записку довільної форми; передати певну особисту інформацію в короткому листі в довільній або заданій формі; переписати розклад руху, інформацію із телефонної книги; написати особистий план на майбутнє.

Для достатнього рівня розглядатимуться такі теми для читання: статті з періодичних видань, листи (офіційні, особисті), розклади (руху поїздів, уроків тощо), оголошення, кулінарні рецепти, меню, програми (радіо, телевізійні), повідомлення, особисті нотатки, спілкування сімrsquo;ї, її повсякденне життя, спілкування в школі, країни/країна, з мов якої проводиться тестування, її природні та географічні особливості, визначні місця; науково-технічний прогрес, природа та екологія; світ професій сучасності; свята та визначні дати різних країн світу; засоби масової інформації. Учаснику потрібно буде показати вміння читати тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі, розуміти зміст прочитаного тесту, переглядати серію текстів чи один текст з метою пошуку необхідної інформації.

Для письма будуть використані такі теми: особистий лист, повідомлення, стаття, анкета, ділове повідомлення. Учасник повинен буде написати опис людини, предмета; повідомлення про втрату особистих речей, про проведення заходів; розповідь про перебіг подій; особисті та офіційні листи.

Високий рівень вміщає у собі такі теми для читання: оголошення, повідомлення, розклад руху поїздів, доповіді, газетні статті, уривки з літературних творів. Вимоги до учасника тестування: перегляд тексту чи серії текстів для пошуку певної інформації; розуміння нескладних автентичних текстів (листи, оголошення, статті з періодичних видань, кулінарні рецепти, повідомлення, особисті нотатки), а також науково-популярні, художні та публіцистичні; вміння коментувати та систематизувати отриману інформацію; вміння виділяти необхідну інформацію про факти, події, осіб тощо.

Теми, що використовуватимуться при перевірці письма: повідомлення, особисті та ділові листи, опис, розповідь, складання плану, тез, деталізоване порівняння. Учень повинен уміти передати особисті повідомлення в короткому листі в довільній формі або в листі відповідного зразка, щоб висловити своє співчуття, надію, оцінку, невдоволення, а також повинен вміти відповісти на повідомлення такого типу; висловити власне субrsquo;єктивне бачення та розуміння дійсності, висловити свою точку зору та вміти аргументувати її; передати інформацію про перебіг подій, які вже відбулися минулому; складати деталізоване порівняння, опис; розповісти про певну історичну подію; проаналізувати току зору із теми абстрактного характеру або детально пояснити явище або процес.